Grafik Tasarım

Hedef kitlenizin hayal gücüne hitap eden etkili görsel tasarımlar marka kimliğinin temel unsurudur.

Görsellik, marka ideolojisinde önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin bir markayı tercih etmek için birkaç saniye içinde karar verdiklerini gösterir ve görsellik karar mekanizmasını etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alır. Firmamız görsel tasarım ilkelerine hâkim, profesyonel ve yaratıcı tasarımlara imza atan ve atmayı hedefleyen grafik tasarımcılarla çalışmaktadır.

Kurumsal kimlik, bir şirketin sahip olduğu imajını dışarıya nasıl yansıttığını gösteren işaretlerin toplamıdır. Bir firmanın, markanın ya da kurumun şirket içi ve şirket dışı duruşunu, davranışını kısacası imajını temsil eden kavramlar, şirketin kurumsal kimliğidir.

Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse, bir firmanın hem iç hem de dış dünyada görünen yüzü o firmanın kurumsal kimliğini yansıtır. Kurumsal kimlik sayesinde firmalarda oluşabilecek kimlik karmaşasının önüne geçilir. İyi kurgulanmış bir kurumsal kimlik müşterilerin, hitap edilen hedef kitlenin ya da diğer firmaların gözünde saygınlık uyandırır. Bunun dışında etkili ve akılda kalıcı şekilde tasarlanmış olan kurumsal kimlikler firmalar tarafından da özümsendiği için, müşteriler nezdinde firmaların prestijini artırarak, daha kalıcı olmalarını sağlar.

Marka kimliğinin temel unsurları:

Firmanın adı, logo tasarımı, rengi, yazı karakteri, kullanılan materyal gibi dijital ve baskı işlerinde tarzınızı şekillendiren ve sizi diğer şirketlerden ayıran görsel öğelerin bütünüdür.

Kurumsal Kimlik Hizmeti Neleri Kapsar?

 
  


Kurumsal kimlik kendi içerisinde birçok öğeye sahiptir. Kurumsal kimliği oluşturan öğeler firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları basılı ve dijital dokümanların tamamını kapsamaktadır Örneğin; üretilen ürünler ve ürün ambalajları, sergi envanterleri, fuarlar, firmaların içinde yer aldıkları çevre, bina ve cephe giydirmeleri, tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, kartvizitler, antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve tahsilat mektupları, firmanın bayrakları, defter, takvim ya da ajanda gibi çeşitli promosyon ürünleri olarak sıralayabiliriz. Unutmamalıdır ki fiziksel olan ürünlerin yanı sıra dijital kurumsal kimliğinizi oluşturan etkenlerde

vardır. Örneğin; web siteleri, sosyal medya hesapları, reklam görselleri, dijital içerikler vb.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecine diğer süreçlerimizde olduğu gibi yine markanın vermek istediği mesajı net verebileceğimiz, markaya özgü bir yol haritası çiziyoruz. Yapılan değerlendirmenin ardından markanın iletmek istediklerini hangi tonda iletmek gerektiğine dair fikirler geliştiriyoruz. İlgili stratejileri belirledikten sonra müşterimize yapılan sunumun ardından onaylanan içeriklerin üretimine geçiyoruz. Yine çok heyecanlanıyoruz =)

Sıkça Sorulan Kurumsal Kimlik Soruları

Kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketlerin iç ve dış sahalardaki duruşunu ve mesajını temsil eden tüm fiziksel ve dijital ürünlerin toplamı kurumsal kimlik olarak tanımlanır.

Firmanızın adı, logosu ve renkleri ile başlıyor bu süreç. Sonrasında slogan, kartvizit, broşür, antetli kâğıt, katalog, promosyon, resmi evraklar vb. ürünlerle devam ediyor. Kısacası firmanın imajını yansıtan reklam ve grafik tasarımı çalışmalarının bütününü içerir. Ancak her firma ya da kişi kendisine ihtiyacı olan ürünleri seçmekte özgürdür.

Firmanın talep etmiş olduğu detaylara ve çalışmalara göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; bir logo çalışması ile katalog çalışmasının aynı ücrette olmayacağı gibi, 19 sayfalık bir katalog ile 66 sayfalık bir katalog çalışmasının bütçesi de aynı olmayacaktır.

Matbaa hizmeti sağlayan partnerlerimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her alanda size destek sağlıyoruz. Fiziki bir baskı sürecimiz olmasa da uygulama ve yönlendirme süreçlerinde destek oluyoruz.

WhatsApp chat